Finnabair's Store7 Dots StudioFlickrPinterestFacebookTwitterBlog

2014-02-02

What makes you happy?

Everyone of us has something that we especially love, that makes us breathe more easily, that gives us special energy. Take a look at Tusia's source of happiness...
Will you tell us what's yours? :)

Każdy z nas ma coś, co kocha, co sprawia, że łatwiej nam się oddycha, co dodaje wyjątkowej energii.
Dzisiaj Tusia dzieli się z nami tym, co ją uszczęśliwia...
A co wam dodaje skrzydeł? :)


Do you like to wander? I love it! Especially in the mountains. Since I have two small children, I rarely have an opportunity to do it - every mother knows what I mean. :)
But my kids are growing and I try to find a few days in a year to go to the mountains. And breathe in this awesome air! So fresh! So light! Feel the air on my face. And smell the earth. I love it!!! As you can see from my cheeky expression. :) I am just really happy to be there.

Czy lubicie wędrować? Ja uwielbiam! Zwłaszcza po górach. Ale jako że mam dwoje małych dzieci, to rzadko mam możliwość to robić - każda mama będzie wiedziała o co mi chodzi. :)
Jednak moje dzieci robią coraz starsze i staram się  zorganizować kilka dni w roku, żeby pojechać w góry. Poddychać tym niesamowitym, świeżym powietrzem! Poczuć wiatr na twarzy i zapach ziemi. Kocham to!!! Po prostu jestem szczęśliwa, że mogę tam być.

The background was made using 7 Dots Studio paper from Dreamer line. I love B-sides, because they are light and I can use many different media. Not to mention that the quality of these papers is great - they are thick and work very well with all paints, inks, gels etc. (and I have drawers filled with all kinds of colorful bottles, boxes and jars).

Pracę stworzyłam na papierze z kolekcji Dreamer 7 Dots Studio. Bardzo lubię drugie strony papierów, ponieważ zazwyczaj są jasne i mogę na nich użyć wielu różnych mediów. Muszę też powiedzieć, że jakość tych papierów jest świetna - są grube i świetnie współpracują z farbami, tuszami, żelami itd. (a muszę przyznać, że mam całe szuflady wypełnione rozmaitymi buteleczkami i słoiczkami).


You can easily notice that I work in reverse order compared to many scrapbookers. I added all layers - gorgeous canvas borders by Finnabair, Prima flowers (I love them!), die-cut elements from 7 Dots Studio 9th Wave line, Finnabair Mechanicals. And then I started to use all the media. Surprised? :)

Pewnie zauważycie, że pracuję w odwrotnej kolejności niż większość skrapujących osob. Najpierw dodałam rozmaite warstwy - świetne bordery płócienne projektu Finnabair, kwiatki Primy (które uwielbiam!), wycięte elementy z kolekcji 9th Wave 7 Dots Studio i elementy z serii Mechanicals. Dopiero potem zaczęłam używać mediów. Zaskoczeni? :)I misted the background with Glimmer Mists - Olive Vine and Key Lime. Then I used a Finnabair stencil with Archival Ink, to add more interest. All stamping was done using Archival and StazOn inks.

Tło posprejowałam Glimmer Mistami w odcieniach Olive Vine i Key Lime. Potem użyłam maski Finnabair razem z tuszem Archival, żeby urozmaicić moją pracę.Do stempli użyłam tuszy Archival i StazOn.


Finnabair Mechanicals needed a little bit of alteration so I covered them with Silks from Luminarte, gel medium and microbeads. 
Flowers from Prima needed some spraying and final touch with Luminarte Silks.
Last thing was creating all circles and dots - I have used Gelatos from Faber-Castell, white Sharpie, Artist Pitt Pens (black and green).

I hope you enjoyed a little bit. :)
Have a great day!
Tusia

Elementy Mechanicals Finnabair potrzebowały małej odmiany, więc pokryłam je Silksami od Luminarte, gel medium i mikro kuleczkami.
Kwiatki od Primy posprejowałam i wykończyłam Silksami.
Na koniec dodałam kółka i kropki przy pomocy kredek Gelatos, białego markera Sharpie i flamastrów Artist Pitt Pens (czarny i zielony).
Mam nadzieję, że wam się spodobało. :)
Miłego dnia!
Tusia

Supplies from Mixed Media Place: | Użyłam następujących materiałów:


2 comments:

  1. Love this - so green and happy and inspiring!

    ReplyDelete

Please note: leaving a comment on this website means you agree for us to store and process your data (such as user ID) for communication, education and marketing purposes. More information on our Privacy Policy is listed on the blog.