Finnabair's Store7 Dots StudioFlickrPinterestFacebookTwitterBlog

2013-12-19

What are you feeling? / Co czujesz?

Just as we promised - today we are starting our new monthly project & challenge. Every month we are going to meet and talk about emotions. What moves us, what makes us stronger, what makes our hearts grow wings.

Tak, jak obiecaliśmy - dzisiaj rozpoczynamy nasz nowy projekt i cykl wyzwań. Będziemy regularnie spotykać się i rozmawiać o emocjach. Co nas porusza, co dodaje sił, co uskrzydla.


This month we will look for inspirations in:
W tym miesiącu poszukamy inspiracji w:


And now it's time to take a look at what our talented Design Team has prepared:
A teraz oddajemy głos naszego wspaniałemu Design Teamowi:


Calm makes me think of space, emptiness and stillness. That's why I created this severe landscape that for me illustrates this feeling the best.

Spokój to słowo które kojarzy mi się z przestrzenią, pustką i bezruchem. Stąd też przedstawienie takiego właśnie surowego krajobrazu uznałam za najlepszą interpretację słowa "Spokój".


My technique this time was monotype printing. It's quite simple in practice but very tricky when it comes to predicting the final result.
Normally, we would use oil paints or printing inks on a metal or glass plate but I used acrylic paints on the other side of my cutting board. It was more difficult because acrylic paints dry much quicker. I drew patterns in paint, put a piece of paper and...ready. Easy, isn't it? :)

Swoją pracę wykonałam wykorzystując technikę graficzną nazywaną monotypią. To dość prosta technika jeżeli chodzi o sposób wykonywania prac, jednak bardzo trudna pod względem otrzymania na odbitce tego co sobie zaplanowaliśmy. W oryginalnej technice pokrywamy farbą olejną lub drukarską metalową lub szklaną płytę. Ja pokryłam farbą akrylową drugą stronę mojej maty do cięcia. Trudniejsze okazało się to o tyle, że farba akrylowa schnie bardzo szybko. Na pokrytej farbą płycie rysuje się wzór, przykłada kartkę i... już gotowe. Prawda że proste? :)

Supplies from Mixed Media Place / Materiały ze sklepu Mixed Media Place:
This project is very special to me. I have a thing for emotions... and calm is very important for me.
I've created a little mixed media frame using a small wooden frame from IKEA. This was actually one of those magical projects when you just start doing something and you're not really sure where it's gonna end ;)

Musze przyznać, że nasz nowy projekt jest dla mnie bardzo wyjątkowy. Emocje są dla mnie bardzo ważne - od zawsze. Są jedną z tych rzeczy, która napędzają moje życie. A spokój jest dla mnie bardzo bardzo ważny.
Na dzisiejsze wyzwanie stworzyłam małą mixed-mediową ramkę na bazie drewnianej ramki z IKEA.
Prawdę mówiąc to jeden z tych bardzo specjalnych projektów, kiedy zasiadam do pracy i tak naprawdę nie jestem pewna, co chcę stworzyć ;)

First I covered the wooden frame with all kinds of media - gesso, gel medium, distress paints, distress stains, twinkling H2Os and a lot of glimmer mists (not all of them are currently available, but all you need to know is that I used colors from grey-blue-turquoise palette).

Zaczęłam od pokrycia drewnianej ramki przeróżnymi mediami - gesso, gel medium, distress paints, distress stains, twinkling H2O i dużo dużo glimmer mistów (nie wszystkie z nich są aktualnie dostępne, ale tak naprawdę wystarczy Wam wiedza, że trzymałam się szaro-niebiesko-turkusowych kolorów)


Next day I created my background - I used masking tape and material sticking plaster to create some texture and then I went for gesso, gel medium, inka gold rub, white paint and once again - glimmer mists. And still - I wasn't sure what would happen next :)

Następnego dnia zabrałam się za tworzenie tła. Użyłam papierowej taśmy i materiałowego plastra, żeby stworzyć trochę tekstury. A potem zaczęłam zabawę z mediami - gesso, matowe gel medium, inka gold tub, biała farba i ponownie - dużo glimmer mistów.
I przysięgam - nadal nie wiedziałam, co wydarzy się dalej ;)


I was thinking about my city - I live in Gdańsk in the north coast of Poland, so I thought about calming sea and quiet beach after the summer season... and about some not so stylish vacation souvenirs - like frames with some seashell, beach sand and all these other "stuff".
I also thought about these funny frames with a small bottle of alcohol or a cigarette and "in case of emergency break the glass" saying ;)

Well - my magic potion is not approved for drinking 'cause it contains mostly blue ecoline paint and some shimmer pink perfect pearls powder ;) But in case of emergency you should shake the frame very hard (shaking may also be a good way to release some anger ;) ) and then enjoy watching magic in the bottle - all these little shimmer just flowing and dancing in a blue water ;)

Myślałam o moim mieście - mieszkam w Gdańsku, więc spokój kojarzy mi się z morzem i cichą plażą po sezonie ;) ale także z różnymi nieco kiczowatymi pamiątkami z wakacji - takimi jak obrazki z muszelkami i ziarenkami piasku ;)
Pomyślałam także o tych różnych zabawnych ramkach z napisem "w razie potrzeby stłuc szybkę" i z małą butelką alkoholu albo papierosem w środku ;)

Cóż - mój magiczny napój tak naprawdę nie nadaje się do picia - zawiera głównie niebieską farbkę ecoline i różowy połyskujący proszek perfect pearls ;) Ale - w razie potrzeby można mocno potrząsnąć ramką (a potrząsanie może być także sposobem na rozładowanie stresu czy złości ;) ) i rozkoszować się obserwowaniem małej magii zamkniętej w buteleczce - małe błyszczące drobinki pływają i tańczą w błękitnej wodzie ;)

Supplies from Mixed Media Place / Materiały ze sklepu Mixed Media Place:

This photo was taken this summer in my dad’s garden. It was such a happy moment because everything was so calm: the beautiful surrounding nature, the gorgeous weather and my dad’s presence. It all had a real soothing effect on me. I let that mood carry me away while art journaling, staying within the summer garden’s color combo.

To zdjęcie zostało zrobione ostatniego lata w ogrodzie mojego taty. To była chwila pełna szczęścia - wszystko było tak spokojne - piękno otaczającej natury, cudowna pogoda i obecność taty. Wszystko to było naprawdę kojące. Dałam się ponieść temu nastrojowi żurnalując i postanowiłam wykorzystać paletę kolorystyczną kojarzącą się z letnim ogrodem.


On top of the modeling paste, I splashed some Ecoline around and enhanced the colors and the shading of the modeling paste using PanPastels. The home rusted Mechanicals remind me of the old house my dad used to live in. Sigh… so many calming memories altogether!

Po nałożeniu pasty strukturalnej spryskałam ją nieco Ecoliną i wzmocniła kolory i cieniowanie przy pomocy PanPasteli. Domowym sposobem spatynowałam części Mechanicals, które skojarzyły mi się z domem, w którym mieszkał mój tata. Ech...ileż tu się zebrało uspokajających wspomnień!


For me, personally, to be "calm" I need to have a clear or "empty head". I try to let everything go...to push all thoughts from my mind. Worries about children, family, health, money, work, deadlines, sad things like people who are ill or loved ones who have passed away, little things like when bills need paying, when next assignments are due, is house clean, what to make for dinner, pin numbers, passwords, politics, what are we doing to our environment and those niggling doubts about things, like,  am I a good mum, am I a good partner, am I a good friend and of course is my work good enough. I see all this "stuff" spewing out of my head and leaving me momentarily and completely calm...

Dla mnie spokój oznacza, że potrzebuję "oczyścić" głowę. Spróbować pozbyć się tych wszystkich męczących myśli, zmartwień o dzieci, rodzinę, zdrowie, pieniądze, pracę, terminy; smutków dotyczących ludzi mi bliskich; małych dręczących myśli o rachunkach do zapłacenia, domu do posprzątania, co zrobić na obiad, numerach pin; przemyśleń o tym, co robimy naszemu środowisku, o polityce i tych wszystkich dręczących wątpliwości - czy jestem dobrą mamą, czy moja praca jest dość dobra.... Wyobrażam sobie, że te wszystkie myśli opuszczają moją głowę i choć przez chwilkę mogę być zupełnie spokojna... 


The background paper, Stormy Sea from the 9th Wave Collection was my starting point....looking at it, I already had a sense of calm. The head shot is of my daughter and from this head all arrows, the hands of time and loose wires, bolts and screws, the bits and pieces of our lives flow out and fall into a jumbled mess at the bottom of the page, where they are caught in wire and net. I have used minimal colouring on this page, just a little water colour and distress stain but I do love the subtle pink colouring that comes from the coloured tulle under the darker woven mesh. I also love the beautiful Sunrise Sunset Cling Stamp that I have used around the face and embossed in white to "lighten " the paper, and then at the top I have used tissue flowers and gessoed over them heavily and out onto the page to create my "empty, white, calm space".

Papier Stormy Sea z kolekcji 9th Wave sprawia, że od samego nań patrzenia, już ma się uczucie spokoju. Na zdjęciu jest moja córka, z jej głowy uciekają te wszystkie wskazówki, sprężynki i niezliczone kawałeczki naszego życia wpadając w bałagan kompozycji u dołu strony. Użyłam niewielu kolorów, tylko kilka akcentów różu wylania się spod tiulu i ciemnej siatki. Stronę delikatnie rozjaśniłam używając białego embossingu wokół twarzy przy pomocy pięknego stempla z kolekcji Sunrise Sunset. Chciałam stworzyć pustą, białą, spokojną przestrzeń.

 Supplies from Mixed Media Place / Materiały ze sklepu Mixed Media Place:The true calm always makes me think of pleasant silence that wraps me inside and outside. Usually I experience it when I float on the water. The waves gently rock me and this is the moment when the world simply disappears for a while.

Prawdziwy spokój kojarzy mi się zawsze z przyjemną ciszą, która mnie otula wewnątrz i na zewnątrz. Zwykle doświadczam tego uczucia kiedy unoszę się na wodzie.
Fale delikatnie mnie kołyszą i jest to ten moment, kiedy świat po prostu na chwilę przestaje istnieć.


To make this canvas I used several media. At the beginning, the whole background was covered with pieces of different tissue types and painted with white acrylic. When it dried I created texture with the modelling paste and a stencil.  Finally, I painted the whole background with different colours of Gelatos and LuminArte Silks mainly within  blue colour range.  Here and there I also put drops of Dylusions Inky Spray but mixed with water. 

Do zrobienia tej pracy użyłam wielu różnych mediów. Na początku całe płótno pokryłam kawałeczkami taśm papierowych oraz pomalowałam białą farbą akrylową. Kiedy wszystko wyschło, używając maski,  zrobiłam teksturę pastą strukturalną. Na koniec całe tło pomalowałam kredkami Gelatos oraz farbkami LuminArte Silks. Gdzieniegdzie musnęłam tło rozcieńczoną wodą mgiełką Dylusions Inky Spray.


Supplies from Mixed Media Place / Materiały ze sklepu Mixed Media Place:

 

My inspiration for the word calm is the feeling I had after spending one week in the warm Spanish sun on the beach last summer. I've tried to recreate the feeling of sand, water and sun.
I love using instragram images for my layouts and these two are two of my favorites from this summer.

Kiedy myślę o spokoju od razu przychodzi mi do głowy tydzień, który spędziłam w słońcu na ciepłej hiszpańskiej plaży zeszłego lata. Spróbowałam odtworzyć wrażenia piasku, wody i słońca.
Bardzo lubię używać w moich pracach zdjęć z instagrama, a te dwa są moimi ulubionymi z minionego lata.

To create all the layers I've used pattern paper, cardstock and a doillie. I've used the magic glue for the paper and to create more dimention, some double sided foam tape on the top layers. 
To create some extra interest to the page I've added bling, paper flowers and fibers and used various edge punches. I also used the distressing tool to distress the edges of the papers.

Do stworzenia tych wszystkich warst użyłam papierów, kartonu i papierowej serwetki. Żeby uzyskać wrażenie głębi, zastosowałam dwustronną piankową taśmę dystansową.
Dla urozmaicenia dodałam też trochę świecidełek, kwiatków papierowych i nici i wykorzystałam dziurkacze brzegowe o różnych wzorach.


After adding gesso to the parts I wanted to cover with mists I started of with the light colors and in between layers used the heat tool to dry before adding new and darker colors. Adding the pictures with paper to frame the image. At the end adding some Glimmer Glam and Silk paint to make the page.

W miejscach, na których chciałam użyć mgiełek, najpierw nałożyłam gesso. Zaczęłam od najjaśniejszych kolorów i suszyłam każdy kolejny kolor zanim nałożyłam kolejny, ciemniejszy. Każde zdjęcie dostało swoją papierową ramkę, a na koniec dodałam jeszcze trochę farb Glimmer Glam i Silksów.

Supplies from Mixed Media Place / Materiały ze sklepu Mixed Media Place: 

To illustrate calm, I chose this photo taken last summer at the Festival des Jardins in Chaumont-sur-Loire. It’s the Chinese garden «Square and round », designed by Yu Kongjian, a walk between earth and sky, calm and serenity … a little paradise!
Żeby zilustrować ideę spokoju wykorzystałam zdjęcie, które zrobiłam zeszłego lata w czasie Festiwalu Ogrodów w Chaumont-sur-Loire. Przedstawia ono ogród chiński pt. "Kwadratowy i okrągły", zaprojektowany przez Yu Kongjian. To spacer pomiędzy ziemią a niebem, spokój i pogoda...prawdziwy mały raj!

I start with a very thin coat of gesso on my background. At some places I made it a bit thicker layer. When it dried I added some Twinkling H2O watercolors and gelatos. I stamped some moths in matching shade and added some black stamps and stains.

Zaczęłam od nałożenia bardzo cienkiej wasrtwy gesso, tylko w kilku miejscach nałożyłam je nieco grubiej. Kiedy wyschło, dodałam akwarele Twinkling H2O i kredek gelatos. Nastemplowałąm motyle w pasującym odcienie i dodałam trochę czarnego stemplowania i kilka plam.


The metal flowers were colored with a mix of gelatos and acrylic glaze. I love the fact that the mixture is transparent so we can see the metal.
The small black flowers were die cut in black cardstock colored with metallic Distress Stains to render the metallic effect of the water.
The leaves were colored with gelatos and watercolors.

Metalowe kwiatki pokolorowałam mieszanką gelatos i acrylic glaze. Podoba mi się, że ta mieszanka jest transparentna i metal nadal jest widoczny.
Małe czarne kwiatki zostały wycięte z czarnego kartonu i pokolorowane metalicznym Distress Stain, żeby oddać efekt wody.
Listki pokolorowałam kredkami gelatos i akwarelami.

Supplies from Mixed Media Place / Materiały ze sklepu Mixed Media Place:
The word calm makes me think about my first born straight away. She's so calm and composed. So I created this layout to celebrate her personality and her tranquility. 

Słowo spokój natychmiast kojarzy mi się z moją najstarszą córką, która jest bardzo spokojna i opanowana. Stworzyłam więc mój layout, żeby pokazać jak bardzo cenię tę cechę jej charakteru.

I wanted to use calm colors and shapes in the creation so I went with blues and greens and round shapes. The green butterfly paper is actually done in a workshop by Birgit Koopsen and now found a home.

Chciałam użyć spokojnych kolorów w mojej pracy, więc postawiłam na zielenie i niebieskości oraz okrągłe kształty.
Papier w zielone motyle zrobiła w czasie warsztatu z Birgit Koopsen i nareszcie znalazłam dla niego dobre miejsce.


Supplies from Mixed Media Place / Materiały ze sklepu Mixed Media Place: 

I love calm. Peace is also my "word for 2014". The most peaceful place to me is nature - and as often as I can I spend time among trees or in the meadow.

Kocham spokój. Spokój jest też moim słowem na rok 2014.
Największym źródłem spokoju jest dla mnie natura, staram się jak najczęściej spędzać czas wśród drzew lub na łące.


For creating my art journal page I have used some gesso and Gelatos from Faber Castell - green, yellow, black and silver. All dots I have created using Faber Castell tool from Tool Set.

Do stworzenia tych stron w moim żurnalu użyłam odrobiny gesso i kredek Gelatos - zielonej, żółtej, czarnej i srebrnej. Kropeczki powstały przy użyciu specjalnego narzędzia z zestawu Faber Castella.

Supplies from Mixed Media Place / Materiały ze sklepu Mixed Media Place:Are you feeling inspired? We certainly hope so!
Why don't you tell us what CALM means to you? Where do you look for it? What sort of thoughts come to your head when you hear the word?
We would love to see you art works inspired by this feeling!!!
You can share them using the inlinkz tool below until January 18th and one person will be chosen by our Design Team and will receive a coupon to be used in Mixed Media Place store.

Czy czujecie się zainspirowani? Mamy taką nadzieję!
A może podzielicie się z nami tym, co dla was oznacza SPOKÓJ? Gdzie go szukacie? Co przychodzi wam do głowy kiedy słyszycie to słowo?
Bardzo jesteśmy ciekawi waszych "emocjonalnych" interpretacji! :)
Możecie zostawiać linki przy pomocy inlinkz poniżej do 18 stycznia. Nasz Design Team wybierze pracę, której autor/-ka otrzyma kupon zniżkowy do wykorzystania w sklepie Mixed Media Place.

And one more thing - it's time to reveal our Glossy/Crackle Accents challenge winner... {drum roll}...

I jeszcze jedno - pora na ujawinienie kto wygrał wyzwanie z Glossy/Crackle Accents...{werble}

Gratulujemy i prosimy o kontakt na store(at)mixedmediaplace.com

15 comments:

 1. ......!!!!! !!! OMG!!!! Just mindblowing... (fainted)...

  ReplyDelete
 2. Mindblowing. This is the only word, I have in my mind, when I looked through all amazing ways for showing peace...

  ReplyDelete
 3. Amazing projects! Each of them is incredibly beautiful!!!
  Thank You for the feast for eyes and soul...

  ReplyDelete
 4. Absolutely fantastic!!!!! I'd like to say I'm proud, but it is you who should be proud of your work!!!!!

  ReplyDelete
 5. fantastyczne wyzwanie i mega inspirujące prace

  ReplyDelete
 6. Gorgeous projects everyone, and what an inspiring theme! I'll definitely bookmark this challenge and see if I come upwith some ideas.

  ReplyDelete
 7. Stunning....All of them. France I really enjoyed your Journal pages. XoXo. Sarinda

  ReplyDelete
 8. je reste sans voix ! fantastique travail avec beaucoup de coup de coeur ....
  corinne

  ReplyDelete
 9. So much to be inspired by! Gorgeous and stunning!

  ReplyDelete
 10. Every piece is fantastic & calming too! Well done to a great team!

  ReplyDelete
 11. Stunning projects!!!

  ReplyDelete
 12. Gayle's work is genius! ! Love it!

  ReplyDelete
 13. Great collection of works presented here! Well done! thanks for this challenge and merry Christmas to you, Ladies :)

  ReplyDelete
 14. So stunning and inspiring!! And I love this theme for the challenges!

  ReplyDelete
 15. de très belles créations avec des visions de la sérénité si inspirantes bravo et merci

  ReplyDelete

Please note: leaving a comment on this website means you agree for us to store and process your data (such as user ID) for communication, education and marketing purposes. More information on our Privacy Policy is listed on the blog.