Finnabair's Store7 Dots StudioFlickrPinterestFacebookTwitterBlog

2013-03-04

essence of well being | esencja dobrego samopoczucia

Many years ago I didn't like coffee. To tell the truth even the scent of coffee was ugly to me. But it changed and for a few years coffee have been my each day ritual. The essence of well being :) My tag is excactly about coffee.

Wiele lat temu, nie lubiłam kawy. Prawdę powiedziawszy już sam zapach działał na mnie odpychająco. Ale to się zmieniło i od kilku lat kawa stała się moim codziennym rytuałem. Esencją dobrego samopoczucia :) Mój tag jest właśnie o kawie.


What I've used? Background is a combination of wonderful Tim Holtz Tissue Wrap, which is thin and translucent, but durable and several media - Perfect Pearls Mist, Glimmer Mist, Archival Ink, Distress Ink. Making a photo, so you could see the glimmering efect, is really difficult and it doesn't show the real colour. Although you can really see the glimmer :)

Czego użyłam? Tło jest połączeniem cudownego papieru Tim Holtz Tissue Wrap, który jest cienki i przejrzysty, ale zarazem wytrzymały oraz kilku mediów - Perfect Pearls Mist, Glimmer Mist, Archival InkDistress Ink. Zrobienie zdjęcia, byście mogły zobaczyć połyskujący efekt, jest naprawdę trudne i to poniższe nie oddaje prawdziwych kolorów. Jednak połyskujące drobinki możecie zobaczyć :)


Firstly I glued Tim Holtz Tissue Wrap to a manila tag, using Ranger Glue N' Seal Gloss. Than I covered ot with Glimmer Mist and Perfect Pearls Mist. On the left side I stamped a little bit using Archival Jet Black. On the right side I used a mask and Heavy Gel Medium, to create some texture.

Najpierw przykleiłam Tim Holtz Tissue Wrap do taga manila, używając Ranger Glue N' Seal Gloss. Później pokryłam go Glimmer Mistami i Perfect Pearls Mistem w kolorze Mint. Po lewej stronie ostemplowałam używając czarnego Archivala, a po prawej dodałam trochę tekstury używając maski i Heavy Gel Medium.

Than I prepared a cup and attached it to a tag using 3D foam squares. I like 3D effect :)
Później przygotowałam kubeczek i przymocowałam go piankami dystansowymi. Lubię efekt 3D :)


Tag is a small form, but I really like to create tags. There is enough space for making something interesting, and not as much, to have problem with developing it :)

Tag jest małą formą, ale naprawdę lubię tworzyć tagi. Jest na nich wystarczająco miejsca, by stworzyć coś interesującego, ale nie aż tak wiele, by mieć problem z zagospodarowaniem go :)


Supplies from Mixed Media Place | Materiały ze sklepu Mixed Media Place:

1 comment:

  1. rewelacja! chciałoby się zobaczyć go na żywo :) chyba nigdy nie widziałam tak inspirującego bloga :))))

    ReplyDelete