Finnabair's Store7 Dots StudioFlickrPinterestFacebookTwitterBlog

2013-02-27

assemblage| asamblaż

Hello | Witajcie

In my first post on the blog Mixed Media Place I want to show you abstract assemblage composition. I believe this kind of work is an excellent exercise in planning space and composition. In addition, it gives lots of fun with using many different media.

W moim pierwszym poście na blogu Mixed Media Place chciałam przedstawić Wam abstrakcyjną asamblażową kompozycję. Uważam, że takie prace są doskonałym ćwiczeniem w rozplanowywaniu przestrzeni i świetną zabawą z użyciem wielu różnych mediów.


In my works I usually use ordinary materials that can be found in every home.
So I used as a base a piece of corrugated cardboard, on which I glued pieces of old newspapers with a gel medium. Then I covered the whole piece with a thin - diluted layer of gel medium. After drying, I applied partially, through a mask, some gesso. After the piece had dried I added pieces of lace, doily and bandage.

W swoich pracach używam zazwyczaj zwykłych materiałów które znaleźć można w każdym domu.
I tak jako bazy użyłam falistej tektury, na którą za pomocą gel medium nakleiłam kawałki starych gazet. Całość pokryłam cienką – rozwodnioną warstwą gel medium. Po wysuszeniu nałożyłam miejscami, przez maskę, trochę gesso. Po jego wyschnięciu nakleiłam jeszcze fragment koronki, bandaża i haftowanej serwetki.


Thus prepared setting, I started grounding with acrylic paints. To give paints transparency to leave background visible, I mixed paint colors in different proportions with gel medium.

Tak przygotowane tło zaczęłam podmalowywać farbami akrylowymi. Aby nadać farbom przezroczystość i nie zamalować całkowicie tła, mieszałam farby w różnych proporcjach z gel medium.

Then, in the corners I put wooden frame pieces, and in the middle part of the composition – part of an old leather bag strip with metal mesh. Because all these items stood out from the work I harmonized them with the rest by layering them thinly with acrylic paint.

Następnie w rogach dokleiłam kawałki drewnianej ramki, a w środku kompozycji fragment paska z metalowymi oczkami ze starej skórzanej torby. Ponieważ elementy te bardzo wybijały się z pracy, zharmonizowałam je z resztą nakładając na nie cienką warstwę akrylowej farby.


The last step was spraying the whole with glimmer mist and splashing with liquid watercolour – Ecoline - in several places.

Ostatnim krokiem było popsikanie całości mgiełkami glimmer mist i chlapnięcie w kilku miejscach wodną akwarelą – ecoliną.

Thus prepared composition can be treated as finished piece of work and use it as an artjournal cover for example, or complete it with photographs and text.

Tak przygotowaną kompozycję możecie potraktować jako skończoną pracę, wykorzystać jako okładkę do artżurnala lub dopełnić ją jeszcze zdjęciami i tekstem.

Have a carefree fun with the media!

Życzę Wam beztroskiej zabawy z mediami!

Supplies used | Użyte produkty:

2 comments:

  1. Well my Dear you belong here this is fabulous, thanks so much for sharing how you did this..

    ReplyDelete

Please note: leaving a comment on this website means you agree for us to store and process your data (such as user ID) for communication, education and marketing purposes. More information on our Privacy Policy is listed on the blog.