Finnabair's Store7 Dots StudioFlickrPinterestFacebookTwitterBlog

2014-01-13

Timeless Nature by Pascale

My new project is a layout with a photo of seeds.
When the flower wilts, the seeds start to grow and a new flower will flower… a new cycle starts.

Moim nowym projektem jest ten layout ze zdjęciem nasion.
Kiedy kwiat więdnie, zaczynają rosnąć nasiona i wkrótce zakwitnie następny kwiat...rozpoczyna się nowy cykl.

I glued strips of paper on my background using white glue. I also added strips of mesh. Then I put a thin layer of gesso with a palette knife. When it dried, I also added some modeling paste using a doily stencil. After drying everything, I started to color my background with some beautiful Twinkling H2O watercolors.

Na tło przykleiłam paski papieru i dodałam siateczkę. Następnie nałożyłam cienką warstwę gesso używając szpachelki. Po wyschnięciu przez maskę ze wzorem koronki nałożyłam warstwę pasty strukturalnej. Kiedy wszystko wyschło pokolorowałam tło używając pięknych akwareli Twinkling H2O.


In order to give some texture to the flowers and the leaves, I colored them with the same watercolors.

Żeby dodać trochę uwypuklić kwiaty i listki, podkolorowałam je tymi samymi farbami.
  
The cogs and gears (wood and chipboard) were altered using the technique of the “Faux fer forgé” (False Wrought Iron). You can see how it works here.

I finished my layout by stamping the border and around the clusters with chalk inks in light colors (lace and grid) and some text in brown.

Zębatki i tryby zalterowałam używając techniki "Faux fer forgé", tutaj możecie zobaczyć na czym dokładnie to polega.

Swoją pracę wykończyłam stemplowaniem po brzegach i wokół głównych motywów, używając tuszy kredowych w jasnych odcieniach i nastemplowałam motyw tekstu używając brązowego tuszu.

Supplies from Mixed Media Place / Materiały ze sklepu Mixed Media Place:


8 comments:

Please note: leaving a comment on this website means you agree for us to store and process your data (such as user ID) for communication, education and marketing purposes. More information on our Privacy Policy is listed on the blog.