Finnabair's Store7 Dots StudioFlickrPinterestFacebookTwitterBlog

2013-05-18

Finnabair - our Guest Designer | Finnabair - nasza Gościnna Projektantka


This month I am proud and happy to announce, that my friend - a wonderful, warm person, a wonderful, enthusiastic teacher, a wonderful and very tallented designer, woman of many interests will be our Guest Designer in Mixed Media Place. I suppose that she doesn't need to be introduced to you, because everyone knows her. Please meet - Finnabair :)

W tym miesiącu jestem dumna i szczęśliwa mogąc poinformować, że moja przyjaciółka - cudowna, ciepła osoba, cudowny, entuzjastyczny nauczyciel, cudowna i bardzo utalentowana projektantka, kobieta posiadająca wiele zainteresowań, będzie naszą Gościnną Projektantką w Mixed Media Place. Przypuszczam, że nie muszę jej przedstawiać, bo każdy ją zna. Zapraszam na spotkanie z Finnabair :)


Nazywam się Anna Dąbrowska, znana bardziej jako Finnabair (czytaj: Finawar) lub krócej – Finn – niespokojna dusza od zawsze mieszkająca w Warszawie, uwielbiająca nowe wyzwania i eksperymenty.
Interesuję się wykorzystaniem technik mieszanych (mixed-media), scrapbookingiem i art journalingiem.  Z upodobaniem kolażuję, przetwarzam i ozdabiam niewielkie przedmioty. Większość moich prac jest oparta na wykorzystaniu różnorodnych mediów artystycznych – farb, tuszów, klejów i past strukturalnych, uwielbiam pchle targi i twórczy recycling. Wierzę w wolność wyrazu i słuchanie siebie - to główne źródło mojej twórczości.
 Od 2010 roku jestem związana z producentami kolekcji scrapbookingowych i artykułów plastycznych z kraju i zagranicy, tworzę projekty dla gazet branżowych (między innymi z Rosji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Francji, USA i Niemiec), a od początku 2011 roku prowadzę autorskie zajęcia plastyczne w kraju i za granicą z zakresu mixed-media, kolażu i scrapbookingu. Aktualnie współpracuję jako projektant, koordynator i członek gup projektowych z takimi markami jak Prima Marketing, 7 Dots Studio i  Sizzix.uk.

My name is Anna Dabrowska, also known as Finnabair (pronounced Finavar). I live in Warsaw, Poland.
I'm a woman of many interests: a mixed media artist, scrapbooker and art journaler who loves new challenges and experiments. My projects are mostly media-based: I make paper and canvas layouts, collages and altered art, tags, journal pages – and many more. I believe in power of recycling and upcycling and just adore texture, paints of any kind and flea market supplies. Freedom, embracing creativity and being true to your inner voice is my main source of inspiration and creative energy.
I'm a full time designer and artist and as an experienced traveling teacher I offer a range of my own mixed media-based classes in collage, scrapbooking, art journaling and more. I create as a freelance designer for scrapbooking magazines (from Russia, Sweden, USA, Great Britain, Germany and France) and international shops. I design projects, products and support such international brands as Prima Marketing (design team member and product designer), Sizzix UK and 7 Dots Studio (DT coordinator and product designer).

* * *

The project below is based on the idea of using soft, feminine and more masculine, grungy elements together to create one, coherent composition that will be pleasing to the eye.

Poniższy projekt bazuje na pomyśle użycia miękkich, kobiecych oraz bardziej męskich, grunge'owych elementów wymieszanych razem, by stworzyć jedną, spójną kompozycję, która będzie miłą dla oka.The background papers are almost plain, small paper pieces are layered close to the photo to keep as much white space as possible and in the same time give a proper background for  the groups of embellishments clustered next to the photo. 

Papiery tła są prawie czyste, małe skrawki papieru są ułożone warstwowo przy zdjęciu, by pozostawić tak wiele pustej przestrzeni, jak to tylko możliwe, a równocześnie dać właściwe tło dla grupy ozdób przy zdjęciu.


Colors are taken from 2 sources - one is popular homemade tea stain, the second - Luminarte Primary Elements Pigments mixed with water and spray as a mist on the project - mostly embellishments. 

Kolory pochodzą z dwóch źródeł - jedno to zwyczajne, domowe plamy od herbaty, a drugie - Luminarte Primary Elements Pigments wymieszane z wodą i rozpylone jako mgiełka - przede wszystkim na ozdoby.The final touches were done with Silks Acrylic Glaze - my favorite acrylic paints from Luminarte.

Ostatni sznyt został wykonany farbami akrylowymi Silks - moimi ulubionymi farbami akrylowymi, marki Luminarte.

Finnabair

Supplies from Mixed Media Place | Materiały ze sklepu Mixed Media Place:2 comments:

Please note: leaving a comment on this website means you agree for us to store and process your data (such as user ID) for communication, education and marketing purposes. More information on our Privacy Policy is listed on the blog.