Finnabair's Store7 Dots StudioFlickrPinterestFacebookTwitterBlog

2013-04-18

winners of our challenge | zwyciężczynie naszego wyzwania


Today we would like to tell you, who is the winner of our HOW U USE challenge. All projects were beautiful - thank you for taking part and playing with us.
Dziś chciałabym ogłosić, kto wygrał nasze ostatnie wyzwanie HOW U USE (jak TY używasz). Wszystkie projekty są piękne - dziękujemy tym, które wzięły w nim udział i bawiły się z nami.


The winner of our contest is a project, which receive the highest number of points from our Design Team Members.
Zwycięskim projektem jest ten, który otrzyma najwyższą ilość punktów podczas głosowania naszego Design Teamu.

In our challenge HOW U USE Glimmer Glaze, the winner is: elpimpi. Congratulations!
W naszym wyzwaniu HOW U USE (jak Ty używasz) Glimmer Glaze zwyciężyła: elpimpi. Gratulacje!Here is a banner for you.
A oto bannerek dla Ciebie.And now a prize-drawing. One lucky person receives our gift voucher.
A teraz losowanie nagrody. Jedna szczęśliwa osoba otrzyma kupon do realizacji w naszym sklepie.


And this person is| A tą osobą jest:


Riikka KovasinCongratulations!
Please contact us on store @ mixedmediaplace.com

In two days we will have our third monthly challenge. We would like you to show us, HOW U USE GESSO. Our Guest Designer - Piekielna Owca (Olga Heldwein) - will share with you her way for using Gesso. So visit us, if you would like to have another chance for winning a gift voucher, being featured on our blog or just having fun with us :)

Za dwa pojawi się kolejne comiesięczne wyzwanie. Będziemy chciały, byście pokazały nam, w jaki sposób Ty używasz GESSO. Nasza Gościnna Projektantka - Piekielna Owca - zaprezentuje Wam swoją wizję użycia gesso. Odwiedź więc nas, jeśli chcesz mieć kolejną szansę na wygranie kuponu, na bycie wyróżnioną na naszym blogu albo po prostu na świetną zabawę z nami :)

Have a great day! Miłego dnia!No comments:

Post a Comment