Finnabair's Store7 Dots StudioFlickrPinterestFacebookTwitterBlog

2013-04-18

winners of our challenge | zwyciężczynie naszego wyzwania


Today we would like to tell you, who is the winner of our HOW U USE challenge. All projects were beautiful - thank you for taking part and playing with us.
Dziś chciałabym ogłosić, kto wygrał nasze ostatnie wyzwanie HOW U USE (jak TY używasz). Wszystkie projekty są piękne - dziękujemy tym, które wzięły w nim udział i bawiły się z nami.


The winner of our contest is a project, which receive the highest number of points from our Design Team Members.
Zwycięskim projektem jest ten, który otrzyma najwyższą ilość punktów podczas głosowania naszego Design Teamu.

In our challenge HOW U USE Glimmer Glaze, the winner is: elpimpi. Congratulations!
W naszym wyzwaniu HOW U USE (jak Ty używasz) Glimmer Glaze zwyciężyła: elpimpi. Gratulacje!Here is a banner for you.
A oto bannerek dla Ciebie.And now a prize-drawing. One lucky person receives our gift voucher.
A teraz losowanie nagrody. Jedna szczęśliwa osoba otrzyma kupon do realizacji w naszym sklepie.


And this person is| A tą osobą jest:


Riikka KovasinCongratulations!
Please contact us on store @ mixedmediaplace.com

In two days we will have our third monthly challenge. We would like you to show us, HOW U USE GESSO. Our Guest Designer - Piekielna Owca (Olga Heldwein) - will share with you her way for using Gesso. So visit us, if you would like to have another chance for winning a gift voucher, being featured on our blog or just having fun with us :)

Za dwa pojawi się kolejne comiesięczne wyzwanie. Będziemy chciały, byście pokazały nam, w jaki sposób Ty używasz GESSO. Nasza Gościnna Projektantka - Piekielna Owca - zaprezentuje Wam swoją wizję użycia gesso. Odwiedź więc nas, jeśli chcesz mieć kolejną szansę na wygranie kuponu, na bycie wyróżnioną na naszym blogu albo po prostu na świetną zabawę z nami :)

Have a great day! Miłego dnia!No comments:

Post a Comment

Please note: leaving a comment on this website means you agree for us to store and process your data (such as user ID) for communication, education and marketing purposes. More information on our Privacy Policy is listed on the blog.