Finnabair's Store7 Dots StudioFlickrPinterestFacebookTwitterBlog

2013-04-16

Upside Down | Do góry nogami

Today I would like to show you another page from my art-journal. It's pretty personal, but it's versatile enough, so I can share it with you.
The base is a paper from The Queen's Heart collection - "For A Reason", which I covered with some of my favorite media. I love layers in scrapbooking and also when it comes to mixed media art - I love layers.

Dziś chciałabym Wam zaprezentować wpis do mojego art-journala. Jest dość osobisty, ale na tyle uniwersalny, że mogę się nim z Wami podzielić. 
Bazą jest papier z kolekcji The Queen's Heart "For A Reason", który potraktowałam kilkoma ulubionymi przeze mnie mediami. Tak jak w scrapowaniu lubię warstwy, tak również w przypadku mixed mediowania najczęściej nakładam media warstwowo. The theme of this post was "Upside Down". Treating it quite literally I just turned my page upside down and then added the appropriate inscription.
The motto of the base paper is "Fight for what you believe in" and it's almost invisible covered with media - but it's still there (my works often have a hidden meaning, even if I'm the only one who can see it  ).
I also added stickers from Hopefully collection - "Believe" and "Never forget".

Tematem tego wpisu było hasło "Do góry nogami". Traktując temat dość dosłownie po prostu odwróciłam pracę do góry nogami, a potem dodałam odpowiedni napis. 
Hasło przewodnie z papieru bazowego "Fight for what you believe in" (czyli "walcz o to, w co wierzysz") jest już prawie niewidoczne pod mediami, ale nadal tam jest (moje prace często mają jakiś ukryty sens, nawet jeśli zrozumiały tylko dla mnie  ). 
Dodałam także naklejki z kolekcji Hopefully - "Believe" i "Never forget". In my current art-journal I try to do a flat-entries. It's a challenge for me! But even some overlapping pieces of paper sticked together and covered with a bit of media give magical results.

Here - I used several stamps covered with Distress Paint, then I colored their fragments with Twinkling H2O paint. Then I applied a thin layer of gesso with a palette knife - very casually and only in some places. I did the same thing with Silks paint (I love it's iridescent and unpredictable nature - depending on the angle of the light "Coral Berry" looks like an orange or like very bright fuchsia).
I also added some small stains of Ecoline. 

Od jakiegoś czasu staram się robić bardzo płaskie wpisy w art-journalu. To wyzwanie, które narzuciłam sama sobie. Ale nawet w przypadku naklejenia na siebie kilku zachodzących na siebie fragmentów papierów i dodaniu odrobiny mediów - efekty są magiczne. 

W tym przypadku najpierw  odbiłam kilka stempli za pomocą Distress Paint, potem niektóre ich fragmenty podkolorowałam farbką Twinkling H2O. Następnie naniosłam cienką warstwę gesso za pomocą szpachelki - bardzo niedbale i tylko w niektórych miejscach. Tak samo postąpiłam z farbką Silks (uwielbiam jej mieniący i nieprzewidywalny charakter - w zależności od kąta padania światła kolor "Coral Berry" wygląda miejscami na pomarańczowy, a miejscami wpada w żywą fuksję). 
Dodałam też miejscami niewielkie barwne plamy za pomocą farbek Ecoline. 


When all the media have dried up I decided to soften their vibrant colors - make them a little bit blurry or foggy. To make this - I covered entire page with a very light layer of "Turquoise Tint" PanPastel. I love this effect and use it very often when I want to soften the colors.

A kiedy wszystkie media już wyschły postanowiłam złagodzić ich żywe kolory - lekko je "zamglić". W tym celu na całą pracę naniosłam leciutką warstwę PanPastela w kolorze "Turquoise Tint". Uwielbiam ten efekt i bardzo często go stosuję, gdy chcę złagodzić kolorystykę pracy. 


Finally, I added some splatters with Twinkling H2O paint and glued down the words "When the world turns upside down, keep the balance." And this is the message I'd like to share with you - for today and for the future 

Na koniec dodałam trochę chlapnięć z pomocą farbki Twinkling H2O i napis "Gdy świat wywraca się do góry nogami, zachowaj równowagę". I to właśnie jest hasło, którym chciałabym się z Wami podzielić na dzień dzisiejszy i na przyszłość  Supplies from Mixed Media Place | Materiały ze sklepu Mixed Media Place:

1 comment:

  1. REWELACJA!!! CUDOWNY wpis! Niesamowite efekty uzyskałaś wykorzystując taką ilość różnych preparatów!!! Patrzę i patrzę i co chwila widzę jakiś nowy genialny detal! :-)

    ReplyDelete

Please note: leaving a comment on this website means you agree for us to store and process your data (such as user ID) for communication, education and marketing purposes. More information on our Privacy Policy is listed on the blog.