Finnabair's Store7 Dots StudioFlickrPinterestFacebookTwitterBlog

2013-08-30

stop thinking, start doing

Hello. Have I mentioned that I love art-journaling? :) Of course I have :) Lately I was on vacation and when I came back there were so many things to be done, so I didn't have time and mojo for creating anything. But few days ago there was a situation which kicked me off to start creating :) And here it is - my art-journal pages :)

Witajcie :) czy wspominałam już, że kocham art-journalowanie? Oczywiscie, że wspominałam :) Niedawno byłam na urlopie i gdy wróciłam miałam tyle rzeczy do zrobienia, że nie miałam czasu ani nastroju do tworzenia czegokolwiek. Ale kilka dni temu miała miejsce sytuacja, która dała mi natychmiastowego kopa do tworzenia :) I oto mój art-journalowy wpis :)


My background was created using PanPastels. I sprayed them with Fixative and let it dry so it didn't mix with other colors, I would use later.

Tło stworzyłam za pomocą PanPasteli. Psiknęłam je fiksatywą i zostawiłam do wyschnięcia, by nie mieszało się z innymi kolorami, których używałam później.


Than I created all flowers, baloons, text, meadow and sky using variety of products (the list is at the end of the post).

Następnie stworzyłam wszystkie kwiaty, balony, tekst, łąkę i niebo wykorzystując dużą różnorodność produktów (lista jest na końcu posta).


I love to express my feelings in a way like above :)

Uwielbiam wyrażać moje odczucia w takiej formie.


Supplies from Mixed Media Place | Materiały ze sklepu Mixed Media Place: 

1 comment:

  1. This is so lovely! I can't wait to start art journaling! The idea has been brewing for about 6 months & now I have the book!! Your page is so happy. Love that you are so positive!!

    ReplyDelete