Finnabair's Store7 Dots StudioFlickrPinterestFacebookTwitterBlog

2014-02-02

What makes you happy?

Everyone of us has something that we especially love, that makes us breathe more easily, that gives us special energy. Take a look at Tusia's source of happiness...
Will you tell us what's yours? :)

Każdy z nas ma coś, co kocha, co sprawia, że łatwiej nam się oddycha, co dodaje wyjątkowej energii.
Dzisiaj Tusia dzieli się z nami tym, co ją uszczęśliwia...
A co wam dodaje skrzydeł? :)


Do you like to wander? I love it! Especially in the mountains. Since I have two small children, I rarely have an opportunity to do it - every mother knows what I mean. :)
But my kids are growing and I try to find a few days in a year to go to the mountains. And breathe in this awesome air! So fresh! So light! Feel the air on my face. And smell the earth. I love it!!! As you can see from my cheeky expression. :) I am just really happy to be there.

Czy lubicie wędrować? Ja uwielbiam! Zwłaszcza po górach. Ale jako że mam dwoje małych dzieci, to rzadko mam możliwość to robić - każda mama będzie wiedziała o co mi chodzi. :)
Jednak moje dzieci robią coraz starsze i staram się  zorganizować kilka dni w roku, żeby pojechać w góry. Poddychać tym niesamowitym, świeżym powietrzem! Poczuć wiatr na twarzy i zapach ziemi. Kocham to!!! Po prostu jestem szczęśliwa, że mogę tam być.

The background was made using 7 Dots Studio paper from Dreamer line. I love B-sides, because they are light and I can use many different media. Not to mention that the quality of these papers is great - they are thick and work very well with all paints, inks, gels etc. (and I have drawers filled with all kinds of colorful bottles, boxes and jars).

Pracę stworzyłam na papierze z kolekcji Dreamer 7 Dots Studio. Bardzo lubię drugie strony papierów, ponieważ zazwyczaj są jasne i mogę na nich użyć wielu różnych mediów. Muszę też powiedzieć, że jakość tych papierów jest świetna - są grube i świetnie współpracują z farbami, tuszami, żelami itd. (a muszę przyznać, że mam całe szuflady wypełnione rozmaitymi buteleczkami i słoiczkami).


You can easily notice that I work in reverse order compared to many scrapbookers. I added all layers - gorgeous canvas borders by Finnabair, Prima flowers (I love them!), die-cut elements from 7 Dots Studio 9th Wave line, Finnabair Mechanicals. And then I started to use all the media. Surprised? :)

Pewnie zauważycie, że pracuję w odwrotnej kolejności niż większość skrapujących osob. Najpierw dodałam rozmaite warstwy - świetne bordery płócienne projektu Finnabair, kwiatki Primy (które uwielbiam!), wycięte elementy z kolekcji 9th Wave 7 Dots Studio i elementy z serii Mechanicals. Dopiero potem zaczęłam używać mediów. Zaskoczeni? :)I misted the background with Glimmer Mists - Olive Vine and Key Lime. Then I used a Finnabair stencil with Archival Ink, to add more interest. All stamping was done using Archival and StazOn inks.

Tło posprejowałam Glimmer Mistami w odcieniach Olive Vine i Key Lime. Potem użyłam maski Finnabair razem z tuszem Archival, żeby urozmaicić moją pracę.Do stempli użyłam tuszy Archival i StazOn.


Finnabair Mechanicals needed a little bit of alteration so I covered them with Silks from Luminarte, gel medium and microbeads. 
Flowers from Prima needed some spraying and final touch with Luminarte Silks.
Last thing was creating all circles and dots - I have used Gelatos from Faber-Castell, white Sharpie, Artist Pitt Pens (black and green).

I hope you enjoyed a little bit. :)
Have a great day!
Tusia

Elementy Mechanicals Finnabair potrzebowały małej odmiany, więc pokryłam je Silksami od Luminarte, gel medium i mikro kuleczkami.
Kwiatki od Primy posprejowałam i wykończyłam Silksami.
Na koniec dodałam kółka i kropki przy pomocy kredek Gelatos, białego markera Sharpie i flamastrów Artist Pitt Pens (czarny i zielony).
Mam nadzieję, że wam się spodobało. :)
Miłego dnia!
Tusia

Supplies from Mixed Media Place: | Użyłam następujących materiałów:


2 comments:

  1. Love this - so green and happy and inspiring!

    ReplyDelete