Finnabair's Store7 Dots StudioFlickrPinterestFacebookTwitterBlog

2013-07-16

new 7 Dots Studio collections | nowe kolekcje 7 Dots Studio

Everyone, who waited for new 7 Dots Studio collections, hopefully will be happy today :) Because since now you are able to buy Messy Head and 9th Wave.

Wszyscy, którzy czekali na nowe kolekcje 7 Dots Studio, mam nadzieję, że będą dziś szczęśliwi :) Ponieważ od teraz możecie w naszym sklepie kupić Messy Head i 9th Wave.


9th Wave by Finnabair consists of:
- 6 double-sided, thick papers 12x12''
- die-cut elements sheet 12x12''
- alpha stickers sheet 6x12''
- paper pad 6x6''
- collection kit (papers, alpha stickers and die-cut elements)

9th Wave zaprojektowana przez Finnabair, składa się z:
- 6 dwustronnych, grubych papierów 12x12 cali
- arkusza wyciętych elementów 12x12 cali
- arkusza naklejek z literkami 6x12 cali
- małego padu papierów (6x6cali)
- zestawu (wszystkie papiery, naklejki z literkami i arkusz wyciętych elementów)Messy Head by Olga Heldwein consists of:
- 6 double-sided, thick papers 12x12''
- die-cut elements sheet 12x12''
- die-cut elements sheet 6x12''
- alpha stickers sheet 6x12''
- paper pad 6x6''
- collection kit (papers, alpha stickers and 2xdie-cut elements)

Messy Head zaprojektowana przez Olgę Heldwein, składa się z:
- 6 dwustronnych, grubych papierów 12x12 cali
- arkusza wyciętych elementów 12x12 cali
- arkusza wyciętych elementów 6x12 cali
- arkusza naklejek z literkami 6x12 cali
- małego padu papierów (6x6cali)
- zestawu (wszystkie papiery, naklejki z literkami i arkusz wyciętych elementów)

What could be important for some of you is two of Messy Head papers - Big Words and Little Thoughts fit the Project Life pockets, because there are 3x4'' and 4x6'' elements.

Co może być ważne dla części z was, to fakt, że dwa papiery z kolekcji Messy Head - Big Words i Little Thoughts pasują wymiarami do koszulek od Project Life, gdyż elementy mają wymiary 3x4 cale oraz 4x6 cali.

Have a good evening
Miłego wieczoru
Tusia

3 comments:

  1. Fantastyczne!!!Gratuluję :)

    ReplyDelete
  2. I am so excited to be receiving 9th Wave! Miss Messy Head is absolutely beautiful and now I know why - designed by Olga who is so talented and creates such soft work!!

    ReplyDelete